پروژه دستور العمل طراحی مخازن تحت فشار

پروژه دستور العمل طراحی مخازن تحت فشار

پروژه دستور العمل طراحی مخازن تحت فشار

"دستور العمل طراحی مخازن تحت فشار پروژه دستور العمل طراحی مخازن تحت فشار دانلود کتاب طراحی مخازن تحت فشار جزوه طراحی مخازن تحت فشار طراحی مخازن تحت فشار مخازن تحت فشار اصول طراحی مخازن تحت فشار مراحل ساخت مخا"

پرو‍‍ژه كارشناسي39صفحهمهندسي مكانيك-گرايش جامدات« دستور العمل طراحی مخازن تحت فشار »                                                                              فهرست مطالبفصل اول;مقدمه.................................................................. 11-1مخازن تحت فشار چیست.............................................................. 11-2روش ساخت مخازن تحت فشار..................................................... 21-2-1روش جوشکاری................................................................ 21-2-2 روش فورجینگ................................................................ 31-3 مواد مورد استفاده برای ساخت مخازن........................................... 31-4  طبقه بندی مخازن تحت فشار....................................................... 41-4-1طبقه بندی بر اساس شکل .................................................. 41-4-2 طبقه بندی بر اساس فشار.................................................... 61-4-3 طبقه بندی بر اساس ضخامت جداره.................................... 61-5 کاربردها.................................................................................... 61-6 تعاریف اولیه در ساخت مخازن تحت فشار..................................... 7 1-6-1فشار و دمای کاری............................................................ 71-6-2 فشار طراحی..................................................................... 71-6-3 درجه حرارت طراحی........................................................ 71-6-4 حداکثر فشار کاری مجاز................................................... 81-6-5 فشار تست هیدرواستاتیک.................................................. 81-6-6ماکزیمم تنش مجاز............................................................ 91-6-7 استحکام اتصالات............................................................. 9 فصل دوم;مراحل ساخت مخزن تحت فشار....................... 122-1انتخاب مواد ............................................................................. 122-2 طراحی.................................................................................... 152-3 کنترل ورق های ورودی............................................................ 152-4 کنترل لوله های ورودی............................................................. 162-5کنترل فلنج ها و زانویی ها و دیگر اتصالات ورودی....................... 172-6 ابعاد و اندازه ورق ها ................................................................ 172-7 دستور برش ورق ..................................................................... 182-8 پارامترهای کنترل ورق های بریده شده........................................ 192-9 مونتاژ شل به Head................................................................. 212-10 طریقه محور بندی کردن مخزن................................................ 222-11 طریقۀ استفاده از شیلنگ تراز................................................... 232-12 نازل...................................................................................... 232-13 مونتاژ کردن نازل به شل.......................................................... 242-14 Saddle یا پایۀ مخزن............................................................ 252-15 عدسی یا Head.................................................................... 262-16 تست هیدرواستاتیک............................................................... 272-17 رنگ آمیزی.......................................................................... 27فصل سوم; بازرسی مخازن تحت فشار.............................. 283-1 آشنایی با QCP....................................................................... 283-2 بازرسی مواد اوليه،قطعات واجزاء................................................ 283-3 بازرسی جوش ها...................................................................... 303-4 تلرانس های ابعادی .................................................................. 323-5 عمليات حرارتی(PWHT) ...................................................... 323-6 تست های غير مخرب................................................................ 333-6-1 روش آشکارسازی عيوب سطحی ................................... 333-6-2 روش آشکارسازی عيوب حجمی..................................... 333-6-3 تست نشتی.................................................................... 343-6-4 تست هيدروستاتيک....................................................... 343-6-5 تست هوا ...................................................................... 353-7 عمليات اسيدشويی و رويين سازی.............................................. 363-8 عمليات رنگ و سندبلاست ...................................................... 363-9 مدارک نهايی جهت تحويل تجهيز............................................. 373-10آماده سازی مخزن جهت حمل................................................. 383-11 گارانتی و تضمين ................................................................. 38مراجع........................................................................................... 39   فصل اول;مقدمه همانطور که می دانیم مخازن تحت فشار از جمله تجهیزاتی هستند که در شاخه نفت و پتروشیمی و در اغلب صنایع اصلی نظیر نیروگاه و حمل و نقل از کاربرد ویژه و قابل توجهی برخوردار بوده و از اینرو توجه به مقوله طراحی و ساخت آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است . 1-1مخازن تحت فشارچیست  مخزن تحت فشار طبق استاندارد   ASME SEC VIII به مخازني گفته مي شود كه فشار طراحي داخل آن بيش از psi15  ) و کمتر ازpsi3000( باشد  .این مخازن فلزی معمولاً استوانه‌ای یا کروی برای نگه داری و یا انجام فرآیند های شیمیایی مایعات و یا گازها می باشند که توانایی مقاومت در برابر بارگذاری‌های مختلف (فشار داخلی، و یا فشار خارجی و خلا در داخل) را دارامی‌باشند.استاندارد اصلی برای طراحی این مخازن ASME SECTION VIII می باشد که توسط انجمن مهندسین مکانیک آمریکا تدوین شده و هر چهار سال یکبار مورد بازنگری قرار می گیرد. معیار تبعیت از این استاندارد بیشتر بودن فشار داخلی مخزن ازpsi15 می­باشد.کاربرد عمده این مخازن در صنایع نفت و گاز می باشد.مخازن تحت فشار برای اینکه کارکردی ایمن داشته باشند در فشار و دمای ویژه ای طراحی میشوند که اصطلاحا فشار طراحی و دمای طراحی گفته می شود. طراحی و ساخت اینگونه تجهیزات تحت فشار بدون اصول و استفاده از کدها و استانداردهای طراحی بسیار خطرناک و حادثه آفرین خواهد بود.1- 2 روش ساخت مخازن تحت فشار ...

پرو‍‍ژه كارشناسي

39صفحه

مهندسي مكانيك-گرايش جامدات

« دستور العمل طراحی مخازن تحت فشار »

 

                                          

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

فصل اول;مقدمه.................................................................. 1

1-1مخازن تحت فشار چیست.............................................................. 1

1-2روش ساخت مخازن تحت فشار..................................................... 2

1-2-1روش جوشکاری................................................................ 2

1-2-2 روش فورجینگ................................................................ 3

1-3 مواد مورد استفاده برای ساخت مخازن........................................... 3

1-4  طبقه بندی مخازن تحت فشار....................................................... 4

1-4-1طبقه بندی بر اساس شکل .................................................. 4

1-4-2 طبقه بندی بر اساس فشار.................................................... 6

1-4-3 طبقه بندی بر اساس ضخامت جداره.................................... 6

1-5 کاربردها.................................................................................... 6

1-6 تعاریف اولیه در ساخت مخازن تحت فشار..................................... 7

 1-6-1فشار و دمای کاری............................................................ 7

1-6-2 فشار طراحی..................................................................... 7

1-6-3 درجه حرارت طراحی........................................................ 7

1-6-4 حداکثر فشار کاری مجاز................................................... 8

1-6-5 فشار تست هیدرواستاتیک.................................................. 8

1-6-6ماکزیمم تنش مجاز............................................................ 9

1-6-7 استحکام اتصالات............................................................. 9

 

فصل دوم;مراحل ساخت مخزن تحت فشار....................... 12

2-1انتخاب مواد ............................................................................. 12

2-2 طراحی.................................................................................... 15

2-3 کنترل ورق های ورودی............................................................ 15

2-4 کنترل لوله های ورودی............................................................. 16

2-5کنترل فلنج ها و زانویی ها و دیگر اتصالات ورودی....................... 17

2-6 ابعاد و اندازه ورق ها ................................................................ 17

2-7 دستور برش ورق ..................................................................... 18

2-8 پارامترهای کنترل ورق های بریده شده........................................ 19

2-9 مونتاژ شل به Head................................................................. 21

2-10 طریقه محور بندی کردن مخزن................................................ 22

2-11 طریقۀ استفاده از شیلنگ تراز................................................... 23

2-12 نازل...................................................................................... 23

2-13 مونتاژ کردن نازل به شل.......................................................... 24

2-14 Saddle یا پایۀ مخزن............................................................ 25

2-15 عدسی یا Head.................................................................... 26

2-16 تست هیدرواستاتیک............................................................... 27

2-17 رنگ آمیزی.......................................................................... 27

فصل سوم; بازرسی مخازن تحت فشار.............................. 28

3-1 آشنایی با QCP....................................................................... 28

3-2 بازرسی مواد اوليه،قطعات واجزاء................................................ 28

3-3 بازرسی جوش ها...................................................................... 30

3-4 تلرانس های ابعادی .................................................................. 32

3-5 عمليات حرارتی(PWHT) ...................................................... 32

3-6 تست های غير مخرب................................................................ 33

3-6-1 روش آشکارسازی عيوب سطحی ................................... 33

3-6-2 روش آشکارسازی عيوب حجمی..................................... 33

3-6-3 تست نشتی.................................................................... 34

3-6-4 تست هيدروستاتيک....................................................... 34

3-6-5 تست هوا ...................................................................... 35

3-7 عمليات اسيدشويی و رويين سازی.............................................. 36

3-8 عمليات رنگ و سندبلاست ...................................................... 36

3-9 مدارک نهايی جهت تحويل تجهيز............................................. 37

3-10آماده سازی مخزن جهت حمل................................................. 38

3-11 گارانتی و تضمين ................................................................. 38

مراجع........................................................................................... 39

 

 


فصل اول;مقدمه

 

همانطور که می دانیم مخازن تحت فشار از جمله تجهیزاتی هستند که در شاخه نفت و پتروشیمی و در اغلب صنایع اصلی نظیر نیروگاه و حمل و نقل از کاربرد ویژه و قابل توجهی برخوردار بوده و از اینرو توجه به مقوله طراحی و ساخت آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است .

1-1مخازن تحت فشارچیست  

مخزن تحت فشار طبق استاندارد   ASME SEC VIII به مخازني گفته مي شود كه فشار طراحي داخل آن بيش از psi15  ) و کمتر ازpsi3000( باشد  .این مخازن فلزی معمولاً استوانه‌ای یا کروی برای نگه داری و یا انجام فرآیند های شیمیایی مایعات و یا گازها می باشند که توانایی مقاومت در برابر بارگذاری‌های مختلف (فشار داخلی، و یا فشار خارجی و خلا در داخل) را دارامی‌باشند.استاندارد اصلی برای طراحی این مخازن ASME SECTION VIII می باشد که توسط انجمن مهندسین مکانیک آمریکا تدوین شده و هر چهار سال یکبار مورد بازنگری قرار می گیرد. معیار تبعیت از این استاندارد بیشتر بودن فشار داخلی مخزن ازpsi15 می­باشد.کاربرد عمده این مخازن در صنایع نفت و گاز می باشد.

مخازن تحت فشار برای اینکه کارکردی ایمن داشته باشند در فشار و دمای ویژه ای طراحی میشوند که اصطلاحا فشار طراحی و دمای طراحی گفته می شود. طراحی و ساخت اینگونه تجهیزات تحت فشار بدون اصول و استفاده از کدها و استانداردهای طراحی بسیار خطرناک و حادثه آفرین خواهد بود.

1- 2 روش ساخت مخازن تحت فشارمحصولات مرتبط:
 • پاورپوینت نیازمندی های پروژه
 • پاورپوینت نگرش علمی و علوم زیستی
 • پاورپوینت مدیریت پیشگیری از بحران رسانه ای توسط روابط عمومی
 • پاورپوینت ماموریت های وزارت امور اقتصادی و دارائی
 • پاورپوینت زندگی نامه ویلفردو پارتو
 • پاورپوینت روش های پيش بينی منابع و مصارف
 • پاورپوینت روابط انسانی در سازمان های آموزشی
 • پاورپوينت دراز و نشست
 • پاورپوینت جریان های فعال در دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری
 • پاورپوینت آموزش جلسات گفت و شنود
 • پاورپوینت تکنولوژيهای کاهش انتشار آلاينده های هوا و گازهای گلخانه ای
 • پاورپوینت ده اصل اقتصادی منکیو
 • پاورپوینت حرفه فرزند پروری
 • پاورپوینت زنجيره ارزش
 • پاورپوینت قدرت نه گفتن
 • پاورپوینت مبارزه با باور های غلط و رایج بیش فعالی و کمبود توجه
 • پاورپوینت نقش صنعت گردشگری بر متغیرهای اقتصادی
 • پاورپوینت شیطان پرستی درایران
 • پاورپوینت مراحل رشدجنین درمادر
 • پاورپوینت فرقه کیهانی
 • پاورپوینت کتاب مدارهای توسعه نیافتگی در ایران دکتر عظیمی
 • پاورپوینت چراایران عقب ماندوغرب پیش رفت نوشته کاظم علمداری
 • پاورپوینت زندگینامه استاد شهریار
 • پاورپوینت نظريه‌های نظام پرداخت
 • پاورپوینت مطالعات منطقه اسکاندیناوی
 • پاورپوینت سیستم مدیریت گردش کار (WfMS)
 • پاورپوینت جهانی سازی ومسائل آن
 • پاورپوینت سیره سیاسی و مبارزاتی اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام)
 • پاورپوینت شکستگی لگن ران تراكشن استخوانی سندروم تونل کارپال
 • پاورپوینت کتاب ما چگونه ما شدیم دکتر صادق زیبا کلام
 • پاورپوینت طرح بهداشت ایمنی و محیط زیست چیست؟
 • پاورپوینت افزودنیهای غذایی (Food Additives)
 • پاورپوینت درباره خاک
 • پاورپوینت سند راهبردي حمل و نقل بخش دريايي 68اسلاید
 • کارآموزی در شرکت پیمانکاری
 • پاورپوینت الگوريتم جهش قورباغه ه اShuffled Frog Leaping Algorithm
 • پاورپوینت برنامه ریزی حمل و نقل 211اسلاید
 • پاورپوینت درباره برنامه نويسی جاوا
 • نسبتهای مالی و تجزیه و تحلیل‏ صورتهای مالی بانکها
 • پاورپوینت تحقیق درباره html
 • تاریخچه فتوشاپ 23صفحه
 • پاورپوینت فصل سوم توابع و عملیات ماتریسی کلاس آموزشی matlab
 • پاورپوینت سیستمهای خبره
 • پاورپوینت درباره ارث بری استفاده ی مجدد از کلاس توسط وراثت
 • پاورپوینت آموزش فرهنگ ترافيك 23اسلاید
 • ISMS چيست ,پاورپوینت سيستم مديريت امنيت اطلاعات 80اسلاید
 • پروژه وب سایت هتل
 • حـاکمیـت شـرکـتـی از تـئـوری تـا عـمـل
 • پزشکی از راه دور
 • پاورپوینت جانوران آبزی پرورشی
 • پاورپوینت شواهد حسابرسی
 • حسابداری حقوق و دستمزد
 • پاورپوینت حسابداری مقدماتی 136اسلاید
 • پاورپوینت مهارت كنترل خشم
 • پاورپوینت پروژه ارگونومی
 • پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره 340
 • پاورپوینت آشنایی با دوربین های عکاسی 69اسلاید
 • پاورپوینت درس تحليل آماری 105 اسلاید
 • پاورپوینت درس ریاضی تابع
 • پاورپوینت برنامه ریزی منابع سازمانERP Implementation
 • مبانی مدیریت مالی
 • پروژه درس کنترل کیفیت
 • پاورپوینت تب و تشنج در کودکان 44اسلاید
 • پاورپوینت معرفي استانداردهاي باز الگوبرداري مركز آمريكايي كيفيت و بهره‌وري (APQC)
 • پاورپوینت سمینار بازاریابی تلفنی
 • پاورپوینت درس مساحت
 • پاورپوینت فراگرد تنظيم تا کنترل بودجه 244 اسلاید
 • تفكر استراتژيك، كاركردها وچالش ها
 • پاورپوینت مديريت زنجيره تأمين89اسلاید
 • صورتهای مالی تلفیقی و سرمایه گذاری در واحد تجاری فرعی شرکتهای سهامی
 • پاورپوینت قانون مدیریت خدمات کشوری تامین اجتماعی
 • پاورپوینت اصول حسابداری و هزینه یابی 141اسلاید
 • توسعه فردی و سازمانی در زمینه تغییرات اقتصادی و تکنولوژی درآموزش و پرورش
 • پاورپوینت ارتباط بین سرمایه اجتماعی و نحوه گذراندن اوقات فراغت اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • دانلود تحقيق پيرامون روشهاي داروئي زایمان
 • آیین نگارش مقاله ی علمی – پژوهشی ، دکتر محمود فتوحی
 • پاورپوینت کتاب نظریه های امنیت دکتر علی عبدالله خانی
 • دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره معرفی شرکت ebay
 • پاورپوینت الگوريتم جهش قورباغه ه اShuffled Frog Leaping Algorithm
 • پاورپوينت درباره کریستوفر الکساندر
 • پاورپوينت طراحی ابر پل گلدن گیت
 • پاورپوینت پروژه درس مدیریت استراتژیک تحلیل SWOT شرکت شیر و لبنیات پاستوریزه بیستون
 • پاورپوينت درباره مهندس سيد هادي ميرميران
 • پاورپوينت درباره مبانی پروژه هارپ
 • دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره تحلیل گفتمان
 • دانلود پرسشنامه استاندارد شایسته سالاری فرمتdoc
 • پاورپوینت سیستمهای خبره
 • پاورپوينت کشورهای همسایه ایران
 • پاورپوينت درس رشد جسمانی در نوباوگی و نوپایی (لورا برک)
 • پاورپوينت کارگاه آموزشی مداخله پیشگیری از طلاق
 • مقاله فرایند پرستاری در بیمار مبتلا به سکته مغزی براساس الگوی خود مراقبتی اورم
 • پاورپوينت آزمون هوش وکسلر 4
 • پاورپوينت درباره نهضت ملی شدن صنعت نفت
 • پاورپوینت مقیاس هوشی وکسلر کودکان WISC
 • تحقیق پیرامون تحليل محتواي كتاب مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی بر مبناي مولفه‌هاي حقوق شهروندی فرمتdoc
 • دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره بزهکاری کودکان و نوجوانان
 • دانلود تحقيق جامع وکامل درباره آدولف لوس Adolf Loos فرمتdoc
 • دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره مکتب مارکسیسم انتقادی
 • پاورپوينت بررسی و تحلیل ساختار فتنه 88
 • دانلود پاورپوينت تحقيق و بررسي درباره اگزیستانسیالیسم
 • پاورپوینت درباره منطق فازی و کاربرد های آن
 • پاورپوینت سمینار بازاریابی تلفنی
 • نسبتهای مالی و تجزیه و تحلیل‏ صورتهای مالی بانکها
 • پروژه دستور العمل طراحی مخازن تحت فشار
 • پاورپوینت معرفي استانداردهاي باز الگوبرداري مركز آمريكايي كيفيت و بهره‌وري (APQC)
 • پاورپوینت طرح بهداشت ایمنی و محیط زیست چیست؟
 • پاورپوينت درباره سالمندان
 • پاورپوينت آموزش نرم افزار LINDO
 • پاورپوينت فناوری اطلاعات در صنعت هواپیمایی و حمل نقل ریلی
 • دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره بیانیه مفاهیم بنیادی حسابرسی
 • دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره بهمن
 • پاورپوينت درباره شبکه های ATM یا دستگاه های خود پرداز
 • پاورپوينت شبیه سازی شبکه های کامپیوتری با استفاده از نرم افزار Arena
 • پاورپوينت درباره خانواده و وظایف والدین در تربیت فرزند
 • پاورپوينت درباره ايمني در كارگاه
 • پاورپوينت مباحث مهم حقوقي پيمانها و آشنائي با انواع قراردادهاي ساختماني (طرح و محاسبه، اجراء، نظارت)
 • پاورپوينت تجزيه و تحليل نقاط ضعف و قوت ، فرصتها و تهديدات سازمان SWOT
 • پاورپوينت سیستمِ متدولوژی های سیستمی
 • پاورپوينت درباره تحریم های اقتصادی بر علیه ایران از آغاز تا کنون و تاثیر آن بر اقتصاد
 • پاورپوينت درباره پیاده راه 15 خرداد