پاورپوینت مقیاس هوشی وکسلر کودکان WISC

پاورپوینت مقیاس هوشی وکسلر کودکان WISC

پاورپوینت مقیاس هوشی وکسلر کودکان WISC

"پاورپوینت مقیاس هوشی وکسلر کودکان WISC پاورپوینت مقیاس هوشی وکسلر کودکان WISC پاورپوینت مقیاس هوشی وکسلر کودکان WISC پاورپوینت مقیاس هوشی وکسلر کودکان پاورپوینت پرسشنامه مقیاس هوشی وکسلر کودکان WISC"

پاورپوینت مقیاس هوشی وکسلر کودکان WISC 120اسلایدچکيده محتواي فايل:مقیاس هوشی وکسلر کودکانWISCتاریخچه:تاریخ اولین انتشار:1949 تاریخ اولین تجدید نظر:1974آخرین نسخه منتشر شده:1991 ساخت آزموناین آزمون از 2 مقیاس عملی و کلامی تشکیل یافته و هر مقیاس دارای 6 خرده آزمون است. در هرمقیاس5 آزمون به عنوان آزمون اصلی و 1 آزمون به عنوان آزمون مکمل بکار می رود. این مقیاس برای سنجش هوش کودکان 6 تا 16 سال به کار می رود. خرده آزمون های کلامی:اطلاعات عمومیادراک عمومیمحاسبه عددیتشابهاتلغاتحافظه عددی(آزمون مکمل)خرده آزمون های عملی:تکمیل تصویرتنظیم تصویرمکعب هاالحاق قطعاترمز نویسیماز ها(آزمون مکمل) علل چشم پوشی از اجرای آزمون مکمل: 1)همبستگی نسبتا ضعیف با سایر خرده آزمون ها 2)زمان طولانی برای انجام مازها علل استفاده ازآزمون مکمل:1)عدم اعتماد به نتیجه یکی از خرده آزمون ها2)کسب اطلاعات کیفی و تشخیصی در موقعیت بالینی زمان آزمون: برای اجرای مجموعه 10 خرده مقیاس تقریبا 50 تا 70 دقیقه زمان لازم است. بهتر است کل آزمون در یک جلسه انجام شود.اگر بنا به دلایلی اجرای آزمون در یک جلسه کامل نشد،حداکثر فاصله تا جلسه بعدی 1 هفته باشد.عدم حذف اجرای خرده آزمون ها به دلیل محدودیت زمانی نکته مهمی است.  شرایط اجرا1)صلاحیت آزماینده2)سازماندهی مواد3)اطاق آرام4)برقراری رابطه دوستانه بین آزمودنی و آزماینده ثبت پاسخ ها:ثبت پاسخ های کلامی به همان صورتی که آزمودنی بیان می کند تا در زمان نمره گذاری مشکلی بوجود نیاید.برای افزایش دقت در...

پاورپوینت مقیاس هوشی وکسلر کودکان WISC

 120اسلاید


چکيده محتواي فايل:

مقیاس هوشی وکسلر کودکان

WISC

تاریخچه:

تاریخ اولین انتشار:1949

 تاریخ اولین تجدید نظر:1974

آخرین نسخه منتشر شده:1991

 

ساخت آزمون

این آزمون از 2 مقیاس عملی و کلامی تشکیل یافته

و هر مقیاس دارای 6 خرده آزمون است.

 

در هرمقیاس5 آزمون به عنوان آزمون اصلی و 1 آزمون به عنوان آزمون مکمل بکار می رود.

 

این مقیاس برای سنجش هوش کودکان 6 تا 16 سال به کار می رود.

 

خرده آزمون های کلامی:

اطلاعات عمومی

ادراک عمومی

محاسبه عددی

تشابهات

لغات

حافظه عددی(آزمون مکمل)

خرده آزمون های عملی:

تکمیل تصویر

تنظیم تصویر

مکعب ها

الحاق قطعات

رمز نویسی

ماز ها(آزمون مکمل)

 

علل چشم پوشی از اجرای آزمون
مکمل:
1)همبستگی نسبتا ضعیف با سایر خرده آزمون ها
2)زمان طولانی برای انجام مازها


علل استفاده ازآزمون مکمل:

1)عدم اعتماد به نتیجه یکی از خرده آزمون ها

2)کسب اطلاعات کیفی و تشخیصی در موقعیت بالینی

 

زمان آزمون:

برای اجرای مجموعه 10 خرده مقیاس تقریبا 50 تا 70 دقیقه زمان لازم است.

بهتر است کل آزمون در یک جلسه انجام شود.

اگر بنا به دلایلی اجرای آزمون در یک جلسه کامل نشد،حداکثر فاصله تا جلسه بعدی 1 هفته باشد.

عدم حذف اجرای خرده آزمون ها به دلیل محدودیت زمانی نکته مهمی است.

 

شرایط اجرا

1)صلاحیت آزماینده

2)سازماندهی مواد

3)اطاق آرام

4)برقراری رابطه دوستانه بین آزمودنی و آزماینده

 

ثبت پاسخ ها:

ثبت پاسخ های کلامی به همان صورتی که آزمودنی بیان می کند تا در زمان نمره گذاری مشکلی بوجود نیاید.

برای افزایش دقت در نمره گذاری آزماینده می تواند در مورد برخی سوالات از آزمودنی توضیح بخواهد.

 

اگر پاسخ کودک مبهم یا ناقص باشد آزمونگر مجاز است از کودک بخواهد  که در مورد آن بیشتر صحبت  کند ویا منظورش را روشن کند.
اگر پاسخ دوم و سومی بمنظور جایگزین کردن پاسخ اول ارائه شود،تنها آخرین پاسخ پذیرفته می شود.
اگر کودکی به یک ماده هم پاسخ غلط و هم پاسخ صحیح داد و پاسخ موردنظر وی مشخص نبود از او بخواهید پاسخ موردنظر خود را روشن و مشخص بیان کند.
 

گاهی کودک بطور خودکار پاسخ صحیح قبلی را نفی میکند.به تمام پاسخ های نفی شده نمره صفر تعلق می گیرد.

در برخی موارد کودک به یک پرسش پاسخ های متنوعی می دهد که هیچکدام نشان دهنده این نیست که او پاسخ صحیح را نمی داند.در این حالت بهترین پاسخ باید نمره داده شود.

 

در هنگام ثبت پاسخ های کودک آزمونگر می تواند از 4 علامت اختصاری استفاده کند:

  :برای روشن کردن پاسخ،سوالی میپرسد   Q

:تکان دادن منفی شانه یا سر توسط کودکDK

:عدم ارائه پاسخ کامل در مدت زمان مقرر شدهINC

:زمانی که کودک هیچ پاسخ کلامی و حرکتی ندهدNR

توصیه هایی برای نمره گذاری:

1)از اصول نمره گذاری آزمون ها اطلاعات کافی داشته باشد.

2)با معنای کلمات و مفاهیمی که کودکان استفاده می کنند آشنا باشد.

3)نمره های هر سوال را در لحظه تصحیح ثبت کنید.

4)توجه به ثبت امتیاز های مربوط به سوال های قبلی اگر آزمون از سوالی بالاتر از 1 شروع شده باشد.محصولات مرتبط:
 • پاورپوینت مبانی تهیه نقشه علمی
 • پاورپوینت حل مسائل زندگی
 • پاورپوینت بزرگان آموزش و پرورش
 • پاورپوینت شبکه های پتری و نحوه کارکرد نرم افزار cpn tools
 • پاورپوینت سیستمهای برنامه ریزی منابع سازمان در محاسبات ابری
 • پاورپوینت معرفی وب معنایی و بررسی رتبه بندی موتور جستجوی معنایی swoogle
 • پاورپوینت تشخیص نفوذگران کامپیوتر
 • پاورپوینت پایگاه های داده موازی وتوزیعی(درس پایگاه داده پیشرفته )
 • پاورپوینت گزارش قارچهای خوراکی
 • پاورپوینت كشت گل گاوزبان در شمال
 • پاورپوینت آموزش کاشت زعفران
 • پاورپوینت بهداشت محيط در مدارس
 • پاورپوینت نکات ضروری بهداشتی در پرورش قارچ
 • پاورپوینت علف هرزگل جالیز
 • پاورپوینت استرس (تنش)شوری
 • پاورپوینت تنش گرما Heat Stress
 • پاورپوینت تنش گرمایی
 • پاورپوینت ترک خوردگی انار
 • پاورپوینت تربیت و هرس سیب
 • پاورپوینت ماشین برداشت پسته
 • پاورپوینت هزینه فعالیت مبتنی بر فعالیت تمرکز (PFABC)
 • پاورپوینت هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمان گرا و عمل گرا
 • پاورپوینت زندگینامه آلفردآدلر
 • پاورپوینت حسابداری سه طرفه
 • پاورپوینت اعتبارات اسنادی
 • پاورپوینت نسخه های مختلط
 • پاورپوبنت کوره قوس الکتريکی
 • پاورپوینت سیستم انتقال آب برج میلاد
 • پاورپوینت خوردگي در صنعت INDUSTRIAL CORROSION
 • پاورپوینت آشنایی با روشهای جوشکاری فلزات غیر آهنی
 • پاورپوینت طرح بهداشت ایمنی و محیط زیست چیست؟
 • پاورپوینت افزودنیهای غذایی (Food Additives)
 • پاورپوینت درباره خاک
 • پاورپوینت سند راهبردي حمل و نقل بخش دريايي 68اسلاید
 • کارآموزی در شرکت پیمانکاری
 • پاورپوینت الگوريتم جهش قورباغه ه اShuffled Frog Leaping Algorithm
 • پاورپوینت درباره برنامه نويسی جاوا
 • پاورپوینت برنامه ریزی حمل و نقل 211اسلاید
 • نسبتهای مالی و تجزیه و تحلیل‏ صورتهای مالی بانکها
 • پروژه وب سایت هتل
 • پاورپوینت تحقیق درباره html
 • پاورپوینت سیستمهای خبره
 • تاریخچه فتوشاپ 23صفحه
 • پاورپوینت آموزش فرهنگ ترافيك 23اسلاید
 • پاورپوینت جانوران آبزی پرورشی
 • پاورپوینت فصل سوم توابع و عملیات ماتریسی کلاس آموزشی matlab
 • حسابداری حقوق و دستمزد
 • پاورپوینت درباره ارث بری استفاده ی مجدد از کلاس توسط وراثت
 • پاورپوینت حسابداری مقدماتی 136اسلاید
 • حـاکمیـت شـرکـتـی از تـئـوری تـا عـمـل
 • پزشکی از راه دور
 • ISMS چيست ,پاورپوینت سيستم مديريت امنيت اطلاعات 80اسلاید
 • پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره 340
 • پاورپوینت مهارت كنترل خشم
 • پاورپوینت شواهد حسابرسی
 • پاورپوینت پروژه ارگونومی
 • پاورپوینت درس تحليل آماری 105 اسلاید
 • پاورپوینت تب و تشنج در کودکان 44اسلاید
 • پاورپوینت آشنایی با دوربین های عکاسی 69اسلاید
 • مبانی مدیریت مالی
 • پاورپوینت درس ریاضی تابع
 • پروژه درس کنترل کیفیت
 • پاورپوینت برنامه ریزی منابع سازمانERP Implementation
 • پاورپوینت سمینار بازاریابی تلفنی
 • پاورپوینت درس مساحت
 • تفكر استراتژيك، كاركردها وچالش ها
 • پاورپوینت معرفي استانداردهاي باز الگوبرداري مركز آمريكايي كيفيت و بهره‌وري (APQC)
 • پاورپوینت فراگرد تنظيم تا کنترل بودجه 244 اسلاید
 • پاورپوینت مديريت زنجيره تأمين89اسلاید
 • صورتهای مالی تلفیقی و سرمایه گذاری در واحد تجاری فرعی شرکتهای سهامی
 • پاورپوینت قانون مدیریت خدمات کشوری تامین اجتماعی
 • پاورپوینت اصول حسابداری و هزینه یابی 141اسلاید
 • توسعه فردی و سازمانی در زمینه تغییرات اقتصادی و تکنولوژی درآموزش و پرورش
 • دانلود تحقيق پيرامون روشهاي داروئي زایمان
 • پاورپوینت ارتباط بین سرمایه اجتماعی و نحوه گذراندن اوقات فراغت اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • پاورپوینت دستورالعمل پیشگیری از ترومبوامبولی
 • پاورپوینت بیماری اکتینوباسیلوز
 • پاورپوینت پیش نیاز های اولیه ی مهارت نوشتن
 • پاورپوینت درباره انگیزه وانگیزش پیشرفت
 • آیین نگارش مقاله ی علمی – پژوهشی ، دکتر محمود فتوحی
 • پاورپوینت کتاب نظریه های امنیت دکتر علی عبدالله خانی
 • دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره معرفی شرکت ebay
 • پاورپوینت الگوريتم جهش قورباغه ه اShuffled Frog Leaping Algorithm
 • پاورپوينت درباره کریستوفر الکساندر
 • پاورپوينت طراحی ابر پل گلدن گیت
 • پاورپوينت آزمون هوش وکسلر 4
 • پاورپوینت پروژه درس مدیریت استراتژیک تحلیل SWOT شرکت شیر و لبنیات پاستوریزه بیستون
 • پاورپوينت درباره مهندس سيد هادي ميرميران
 • پاورپوينت درباره مبانی پروژه هارپ
 • دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره تحلیل گفتمان
 • دانلود پرسشنامه استاندارد شایسته سالاری فرمتdoc
 • پاورپوینت سیستمهای خبره
 • پاورپوينت کشورهای همسایه ایران
 • پاورپوينت درس رشد جسمانی در نوباوگی و نوپایی (لورا برک)
 • پاورپوينت کارگاه آموزشی مداخله پیشگیری از طلاق
 • مقاله فرایند پرستاری در بیمار مبتلا به سکته مغزی براساس الگوی خود مراقبتی اورم
 • دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره بهمن
 • پاورپوينت درباره شبکه های ATM یا دستگاه های خود پرداز
 • پاورپوينت درباره نهضت ملی شدن صنعت نفت
 • پاورپوینت مقیاس هوشی وکسلر کودکان WISC
 • تحقیق پیرامون تحليل محتواي كتاب مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی بر مبناي مولفه‌هاي حقوق شهروندی فرمتdoc
 • دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره بزهکاری کودکان و نوجوانان
 • دانلود تحقيق جامع وکامل درباره آدولف لوس Adolf Loos فرمتdoc
 • دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره مکتب مارکسیسم انتقادی
 • پاورپوينت بررسی و تحلیل ساختار فتنه 88
 • دانلود پاورپوينت تحقيق و بررسي درباره اگزیستانسیالیسم
 • پاورپوینت درباره منطق فازی و کاربرد های آن
 • پاورپوینت سمینار بازاریابی تلفنی
 • نسبتهای مالی و تجزیه و تحلیل‏ صورتهای مالی بانکها
 • پروژه دستور العمل طراحی مخازن تحت فشار
 • پاورپوینت معرفي استانداردهاي باز الگوبرداري مركز آمريكايي كيفيت و بهره‌وري (APQC)
 • پاورپوینت طرح بهداشت ایمنی و محیط زیست چیست؟
 • پاورپوینت استاندارد حسابرسی 3400خدمات اطمينان‌بخشي به جز حسابرسي و بررسي اجمالي
 • پاورپوینت استاندارد حسابرسي 720 ساير اطلاعات مندرج در گزارشهاي حاوي صورتهاي مالي حسابرسي شده
 • پاورپوینت استاندارد بین المللی حسابداری شماره 12 مالیات بر در آمد
 • پاورپوینت فصل هفتم حسابداری مدیریت پیشرفته تالیف دکتر حسن همتی و دکتر هدی همتی
 • پاورپوينت درباره سالمندان
 • پاورپوينت آموزش نرم افزار LINDO
 • پاورپوينت تــوســعه یـا چـپـاول پـیـتـر اوانــز
 • پاورپوينت فناوری اطلاعات در صنعت هواپیمایی و حمل نقل ریلی
 • دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره بیانیه مفاهیم بنیادی حسابرسی
 • دانلود پاورپوينت پيرامون پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی برای نخستین بار
 • پاورپوينت شبیه سازی شبکه های کامپیوتری با استفاده از نرم افزار Arena
 • پاورپوينت درباره خانواده و وظایف والدین در تربیت فرزند