پاورپوینت درس رشد جسمانی در نوباوگی و نوپایی لورا برک

پاورپوینت درس رشد جسمانی در نوباوگی و نوپایی لورا برک

پاورپوينت درس رشد جسمانی در نوباوگی و نوپایی (لورا برک)

"دانلود پاورپوینت درس رشد جسمانی در نوباوگی و نوپایی (لورا برک) پاورپوينت درس رشد جسمانی در نوباوگی و نوپایی (لورا برک) پاورپوینت رشد جسمانی در نوباوگی و نوپایی (لورا برک) پاورپوینت رشد جسمانی در نوباوگی و نوپایی "

دانلود پاورپوينت درس رشد جسمانی  در نوباوگی و نوپایی (لورا برک)67اسلایدچکيده محتواي فايل:روانشناسی رشد (از لقاح تا کودکی) لورا برکفصل 4 (رشد جسمانی  در نوباوگی و نوپایی) تغییرات در اندازه بدن و ساختار عضله –چربی:در پایان سال اول قد یک بچه معمولی تقریباً 80سانتی متر است ،یعنی50 درصد بیشتر از زمان تولد ؛در2سالگی تقریباً 75 درصد بزرگتر است (90سانتی متر).همچنین،در 5ماهگی،وزن هنگام تولد دو برابر می شود (تقریباً6/5 کیلوگرم)، در1 سالگی سه برابر می شود(تقریباً10کیلوگرم) و در2سالگی به چهار برابر می رسد(تقریباً13/5کیلوگرم).اما نوباوگان و کودکان نوپا به جای اینکه وزن یکنواخت کسب کنند،به صورت جهش های کوچک رشد می کنند.یکی از واضح ترین تغییرات در ظاهر کودکان،تغییر شکل آنها به بچه های گرد و گوشتالو در اواسط سال اول است.این افزایش اولیه ((چربی بچه))است که در حدود 9ماهگی به اوج می رسد،وبه بچه کوچک کمک می کند تا دمای ثابت بدن را حفظ کند.در سال دوم،اغلب کودکان نوپا،لاغر می شوند و این روند تا اواسط کودکی ادامه می یابد.درمقابل،بافت عضلانی در طول نوباوگی خیلی آهسته افزایش می یابد وتا نوجوانی به اوج نمی رسد بچه ها مخلوقات بسیار عضلانی نیستند؛قدرت وهماهنگی عضلانی آنها محدود هستند. تفاوت های فردی و گروهیمانند تمام جنبه های رشد،کودکان از نظر اندازه بدن وساختار عضله-چربی تفاوت دارند.در نوباوگی،دخترها اندکی کوتاهتر و سبک تر از پسرها هستند ونسبت چربی به عضله آنها بیشتر است.این تفاوت های جنسیتی جزئی در طول اوایل واواسط کودکی ادامه می یابند و در نوجوانی به مقدار زیاد بر جسته می شوند.تفاوت های قومی در اندازه بدن نیز آشکار هستند.کودکان هم سن ،از نظر سرعت رشد جسمانی نیز تفاوت دارند؛برخی سریع تر از دیگران رشد می کنند.بهترین راه برآورد کردن پختگی جسمانی کودک،استفاده از سن استخوان بندی ،مقیاسی برای رشد استخوان است .برای اینکه معلوم شود غضروف نرم و انعطاف پذیر تا چه اندازه ای محکم شده و به صورت استخوان درآمده است،از استخوان های بلند با اشعه ایکس عکس می گیرند وبه این طریق ،سن استخوان بندی را تعیین می کنند.این فرایند تدریجی در نوجوانی کامل می شود. دستگاه عصبیجانوران پرسلولی برای ایجاد هماهنگی نیاز به دستگاه ارتباطی دارند دستگاه عصبی با ساختار و کار ویژه اش نقش ایجاد ارتباط و هماهنگی بین سلول ها و اندام های مختلف بدن را داردفعالیت های عصبی جانوران در دو جهت انجام می شود 1) تنظیم فعالیت درونی بدن 2) تنظیم موقعیت جانور نسبت به محیط داخلی بنابراین دستگاه عصبی جانور باید دارای ویژگی های زیر باشد .Iتاثیر پذیری نسبت به محرک های خارجی .IIایجاد یک جریان عصبی » نشان دهنده تاثیر محرک است .IIIهدایت جریان عصبی .IVانتقال پیام عصبی از سلولی به سلول دیگر  بنابراین دستگاه عصبی جانور باید دارای ویژگی های زیر باشد .Iتاثیر پذیری نسبت به محرک های خارجی .IIایجاد یک جریان عصبی » نشان دهنده تاثیر محرک است .IIIهدایت جریان عصبی .IVانتقال پیام عصبی از سلولی به سلول دیگر  کار نورون ها  نورون ها، سلول های اصلی بافت عصبی می باشند نورون ها تحریکات محیطی را دریافت و تولید پیام عصبی می کنند نورون ها پیام های عصبی به بافت ها واندام های بدن مثل : ماهیچه ها، غده ها و نورون های دیگر انتقال می دهند   ساختار نورون ها شامل قسمت های زیر است .Iیک یا چند دندریت نقش آن دریافت پیام عصبی و هدایت آن ها به جسم سلولی است.IIجسم سلولی  فعالیت های معمول سلول عصبی به وسیله اندامک های موجود در آن صورت می پذیردپیام عصبی ورودی از دندریت ها را به آکسون انتقال می دهد.IIIآکسوننقش آن انتقال...

دانلود پاورپوينت درس رشد جسمانی  در نوباوگی و نوپایی (لورا برک)

67اسلاید

چکيده محتواي فايل:

روانشناسی رشد (از لقاح تا کودکی) لورا برک

فصل 4 (رشد جسمانی  در نوباوگی و نوپایی)

تغییرات در اندازه بدن و ساختار عضله –چربی:

در پایان سال اول قد یک بچه معمولی تقریباً 80سانتی متر است ،یعنی50 درصد بیشتر از زمان تولد ؛در2سالگی تقریباً 75 درصد بزرگتر است (90سانتی متر).همچنین،در 5ماهگی،وزن هنگام تولد دو برابر می شود (تقریباً6/5 کیلوگرم)، در1 سالگی سه برابر می شود(تقریباً10کیلوگرم) و در2سالگی به چهار برابر می رسد(تقریباً13/5کیلوگرم).

اما نوباوگان و کودکان نوپا به جای اینکه وزن یکنواخت کسب کنند،به صورت

جهش های کوچک رشد می کنند.

یکی از واضح ترین تغییرات در ظاهر کودکان،تغییر شکل آنها به بچه های گرد و گوشتالو در اواسط سال اول است.این افزایش اولیه ((چربی بچه))است که در حدود 9ماهگی به اوج می رسد،وبه بچه کوچک کمک می کند تا دمای ثابت بدن را حفظ کند.در سال دوم،اغلب کودکان نوپا،لاغر می شوند و این روند تا اواسط کودکی ادامه می یابد.درمقابل،بافت عضلانی در طول نوباوگی خیلی آهسته افزایش می یابد وتا نوجوانی به اوج نمی رسد بچه ها مخلوقات بسیار عضلانی نیستند؛قدرت وهماهنگی عضلانی آنها محدود هستند.

 

تفاوت های فردی و گروهی

مانند تمام جنبه های رشد،کودکان از نظر اندازه بدن وساختار عضله-چربی تفاوت دارند.

در نوباوگی،دخترها اندکی کوتاهتر و سبک تر از پسرها هستند ونسبت چربی به

عضله آنها بیشتر است.این تفاوت های جنسیتی جزئی در طول اوایل واواسط کودکی ادامه می یابند و در نوجوانی به مقدار زیاد بر جسته می شوند.تفاوت های قومی در اندازه بدن نیز آشکار هستند.کودکان هم سن ،از نظر سرعت رشد جسمانی نیز تفاوت دارند؛برخی سریع تر از دیگران رشد می کنند.بهترین راه برآورد کردن پختگی جسمانی کودک،استفاده از سن استخوان بندی ،مقیاسی برای رشد استخوان است .

برای اینکه معلوم شود غضروف نرم و انعطاف پذیر تا چه اندازه ای محکم شده و به

صورت استخوان درآمده است،از استخوان های بلند با اشعه ایکس عکس می گیرند

 وبه این طریق ،سن استخوان بندی را تعیین می کنند.این فرایند تدریجی در

نوجوانی کامل می شود.

 

دستگاه عصبی


جانوران پرسلولی برای ایجاد هماهنگی نیاز به دستگاه ارتباطی دارند

دستگاه عصبی با ساختار و کار ویژه اش نقش ایجاد ارتباط و هماهنگی بین سلول ها و اندام های مختلف بدن را دارد

فعالیت های عصبی جانوران در دو جهت انجام می شود
 
1) تنظیم فعالیت درونی بدن
 
2) تنظیم موقعیت جانور نسبت به محیط داخلی

 بنابراین دستگاه عصبی جانور باید دارای ویژگی های زیر باشد
 
.Iتاثیر پذیری نسبت به محرک های خارجی
 
.IIایجاد یک جریان عصبی » نشان دهنده تاثیر محرک است
 
.IIIهدایت جریان عصبی
 
.IVانتقال پیام عصبی از سلولی به سلول دیگر
 
 بنابراین دستگاه عصبی جانور باید دارای ویژگی های زیر باشد
 
.Iتاثیر پذیری نسبت به محرک های خارجی
 
.IIایجاد یک جریان عصبی » نشان دهنده تاثیر محرک است
 
.IIIهدایت جریان عصبی
 
.IVانتقال پیام عصبی از سلولی به سلول دیگر
 

 کار نورون ها
 
نورون ها، سلول های اصلی بافت عصبی می باشند
 

نورون ها تحریکات محیطی را دریافت و تولید پیام عصبی می کنند
 
نورون ها پیام های عصبی به بافت ها واندام های بدن مثل : ماهیچه ها، غده ها و نورون های دیگر انتقال می دهند
 
 
ساختار نورون ها شامل قسمت های زیر است
 
.Iیک یا چند دندریت

 نقش آن دریافت پیام عصبی و هدایت آن ها به جسم سلولی است

.IIجسم سلولی

 فعالیت های معمول سلول عصبی به وسیله اندامک های موجود در آن صورت می پذیرد

پیام عصبی ورودی از دندریت ها را به آکسون انتقال می دهد

.IIIآکسون

نقش آن انتقال پیام عصبی از جسم سلولی تا پایانه آکسونی است

 
 نورون های میلین دار
 غلاف میلین لایه ای از جنس غشا ( پروتئین و فسفولیپید ) است که اطراف بسیاری از نورون ها ( اطراف دندریت ها و آکسون ها ) را پوشانده است

میلین را سلول های پشتیبان  ( نوروگلیا ) می سازند
 

 نقش میلین در نورن ها
 
میلین رشته های آکسون و دندریت را عایق بندی می کند
 
میلین باعث حرکت سریع تر پیام عصبی در آکسون و دندریت می شود
 
غلاف میلین در برخی نقاط قطع می شود ( تکه تکه است ) ، به این قسمت ها که در تماس با مایع سلولی است، گره رانویه گفته می شود
 
عوامل موثر در سرعت انتقال پیام عصبی در نورون ها
 
.Iوجود غلاف میلین و گره های رانویه

وجود گره رانویه باعث می شود پیام عصبی از یک گره به گره دیگر جهش کند

 
.IIقطر نورون

هرچه قطر نورون بیشتر باشد سرعت پیام عصبی بیشتر است


 بین دو سوی غشای نورون ها اختلاف پتانسیل الکتریکی وجود دارد

 این اختلاف پتانسیل الکتریکی به دو صورت مشاهده می شود :

.Iپتانسیل آرامش

مربوط به زمانی است که نورون در حال فعالیت عصبی نیست

.IIپتانسیل عمل

عبارتند از تغییر ناگهانی پتانسیل الکتریکی در دو سوی غشای نورون

دستگاه عصبی

 مقدمه
 
 
همواره غلظت سدیم Na+ در خارج از سلول بسیار بیشتر از داخل سلول است
 
همواره غلظت پتاسیم K+ در داخل سلول بسیار بیشتر از خارج سلول است
 


محصولات مرتبط:
 • پاورپوینت نیازمندی های پروژه
 • پاورپوینت نگرش علمی و علوم زیستی
 • پاورپوینت مدیریت پیشگیری از بحران رسانه ای توسط روابط عمومی
 • پاورپوینت ماموریت های وزارت امور اقتصادی و دارائی
 • پاورپوینت زندگی نامه ویلفردو پارتو
 • پاورپوینت روش های پيش بينی منابع و مصارف
 • پاورپوینت روابط انسانی در سازمان های آموزشی
 • پاورپوينت دراز و نشست
 • پاورپوینت جریان های فعال در دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری
 • پاورپوینت آموزش جلسات گفت و شنود
 • پاورپوینت تکنولوژيهای کاهش انتشار آلاينده های هوا و گازهای گلخانه ای
 • پاورپوینت ده اصل اقتصادی منکیو
 • پاورپوینت حرفه فرزند پروری
 • پاورپوینت زنجيره ارزش
 • پاورپوینت قدرت نه گفتن
 • پاورپوینت مبارزه با باور های غلط و رایج بیش فعالی و کمبود توجه
 • پاورپوینت نقش صنعت گردشگری بر متغیرهای اقتصادی
 • پاورپوینت شیطان پرستی درایران
 • پاورپوینت مراحل رشدجنین درمادر
 • پاورپوینت فرقه کیهانی
 • پاورپوینت کتاب مدارهای توسعه نیافتگی در ایران دکتر عظیمی
 • پاورپوینت چراایران عقب ماندوغرب پیش رفت نوشته کاظم علمداری
 • پاورپوینت زندگینامه استاد شهریار
 • پاورپوینت نظريه‌های نظام پرداخت
 • پاورپوینت مطالعات منطقه اسکاندیناوی
 • پاورپوینت سیستم مدیریت گردش کار (WfMS)
 • پاورپوینت جهانی سازی ومسائل آن
 • پاورپوینت سیره سیاسی و مبارزاتی اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام)
 • پاورپوینت شکستگی لگن ران تراكشن استخوانی سندروم تونل کارپال
 • پاورپوینت کتاب ما چگونه ما شدیم دکتر صادق زیبا کلام
 • پاورپوینت طرح بهداشت ایمنی و محیط زیست چیست؟
 • پاورپوینت افزودنیهای غذایی (Food Additives)
 • پاورپوینت درباره خاک
 • پاورپوینت سند راهبردي حمل و نقل بخش دريايي 68اسلاید
 • کارآموزی در شرکت پیمانکاری
 • پاورپوینت الگوريتم جهش قورباغه ه اShuffled Frog Leaping Algorithm
 • پاورپوینت برنامه ریزی حمل و نقل 211اسلاید
 • پاورپوینت درباره برنامه نويسی جاوا
 • نسبتهای مالی و تجزیه و تحلیل‏ صورتهای مالی بانکها
 • پاورپوینت تحقیق درباره html
 • تاریخچه فتوشاپ 23صفحه
 • پاورپوینت فصل سوم توابع و عملیات ماتریسی کلاس آموزشی matlab
 • پاورپوینت سیستمهای خبره
 • پاورپوینت درباره ارث بری استفاده ی مجدد از کلاس توسط وراثت
 • پاورپوینت آموزش فرهنگ ترافيك 23اسلاید
 • ISMS چيست ,پاورپوینت سيستم مديريت امنيت اطلاعات 80اسلاید
 • پروژه وب سایت هتل
 • حـاکمیـت شـرکـتـی از تـئـوری تـا عـمـل
 • پزشکی از راه دور
 • پاورپوینت جانوران آبزی پرورشی
 • پاورپوینت شواهد حسابرسی
 • حسابداری حقوق و دستمزد
 • پاورپوینت حسابداری مقدماتی 136اسلاید
 • پاورپوینت مهارت كنترل خشم
 • پاورپوینت پروژه ارگونومی
 • پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره 340
 • پاورپوینت آشنایی با دوربین های عکاسی 69اسلاید
 • پاورپوینت درس تحليل آماری 105 اسلاید
 • پاورپوینت درس ریاضی تابع
 • پاورپوینت برنامه ریزی منابع سازمانERP Implementation
 • مبانی مدیریت مالی
 • پروژه درس کنترل کیفیت
 • پاورپوینت تب و تشنج در کودکان 44اسلاید
 • پاورپوینت معرفي استانداردهاي باز الگوبرداري مركز آمريكايي كيفيت و بهره‌وري (APQC)
 • پاورپوینت سمینار بازاریابی تلفنی
 • پاورپوینت درس مساحت
 • پاورپوینت فراگرد تنظيم تا کنترل بودجه 244 اسلاید
 • تفكر استراتژيك، كاركردها وچالش ها
 • پاورپوینت مديريت زنجيره تأمين89اسلاید
 • صورتهای مالی تلفیقی و سرمایه گذاری در واحد تجاری فرعی شرکتهای سهامی
 • پاورپوینت قانون مدیریت خدمات کشوری تامین اجتماعی
 • پاورپوینت اصول حسابداری و هزینه یابی 141اسلاید
 • توسعه فردی و سازمانی در زمینه تغییرات اقتصادی و تکنولوژی درآموزش و پرورش
 • پاورپوینت ارتباط بین سرمایه اجتماعی و نحوه گذراندن اوقات فراغت اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • دانلود تحقيق پيرامون روشهاي داروئي زایمان
 • آیین نگارش مقاله ی علمی – پژوهشی ، دکتر محمود فتوحی
 • پاورپوینت کتاب نظریه های امنیت دکتر علی عبدالله خانی
 • دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره معرفی شرکت ebay
 • پاورپوینت الگوريتم جهش قورباغه ه اShuffled Frog Leaping Algorithm
 • پاورپوينت درباره کریستوفر الکساندر
 • پاورپوينت طراحی ابر پل گلدن گیت
 • پاورپوینت پروژه درس مدیریت استراتژیک تحلیل SWOT شرکت شیر و لبنیات پاستوریزه بیستون
 • پاورپوينت درباره مهندس سيد هادي ميرميران
 • پاورپوينت درباره مبانی پروژه هارپ
 • دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره تحلیل گفتمان
 • دانلود پرسشنامه استاندارد شایسته سالاری فرمتdoc
 • پاورپوینت سیستمهای خبره
 • پاورپوينت کشورهای همسایه ایران
 • پاورپوينت درس رشد جسمانی در نوباوگی و نوپایی (لورا برک)
 • پاورپوينت کارگاه آموزشی مداخله پیشگیری از طلاق
 • مقاله فرایند پرستاری در بیمار مبتلا به سکته مغزی براساس الگوی خود مراقبتی اورم
 • پاورپوينت آزمون هوش وکسلر 4
 • پاورپوينت درباره نهضت ملی شدن صنعت نفت
 • پاورپوینت مقیاس هوشی وکسلر کودکان WISC
 • تحقیق پیرامون تحليل محتواي كتاب مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی بر مبناي مولفه‌هاي حقوق شهروندی فرمتdoc
 • دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره بزهکاری کودکان و نوجوانان
 • دانلود تحقيق جامع وکامل درباره آدولف لوس Adolf Loos فرمتdoc
 • دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره مکتب مارکسیسم انتقادی
 • پاورپوينت بررسی و تحلیل ساختار فتنه 88
 • دانلود پاورپوينت تحقيق و بررسي درباره اگزیستانسیالیسم
 • پاورپوینت درباره منطق فازی و کاربرد های آن
 • پاورپوینت سمینار بازاریابی تلفنی
 • نسبتهای مالی و تجزیه و تحلیل‏ صورتهای مالی بانکها
 • پروژه دستور العمل طراحی مخازن تحت فشار
 • پاورپوینت معرفي استانداردهاي باز الگوبرداري مركز آمريكايي كيفيت و بهره‌وري (APQC)
 • پاورپوینت طرح بهداشت ایمنی و محیط زیست چیست؟
 • پاورپوينت درباره سالمندان
 • پاورپوينت آموزش نرم افزار LINDO
 • پاورپوينت فناوری اطلاعات در صنعت هواپیمایی و حمل نقل ریلی
 • دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره بیانیه مفاهیم بنیادی حسابرسی
 • دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره بهمن
 • پاورپوينت درباره شبکه های ATM یا دستگاه های خود پرداز
 • پاورپوينت شبیه سازی شبکه های کامپیوتری با استفاده از نرم افزار Arena
 • پاورپوينت درباره خانواده و وظایف والدین در تربیت فرزند
 • پاورپوينت درباره ايمني در كارگاه
 • پاورپوينت مباحث مهم حقوقي پيمانها و آشنائي با انواع قراردادهاي ساختماني (طرح و محاسبه، اجراء، نظارت)
 • پاورپوينت تجزيه و تحليل نقاط ضعف و قوت ، فرصتها و تهديدات سازمان SWOT
 • پاورپوينت سیستمِ متدولوژی های سیستمی
 • پاورپوينت درباره تحریم های اقتصادی بر علیه ایران از آغاز تا کنون و تاثیر آن بر اقتصاد
 • پاورپوينت درباره پیاده راه 15 خرداد