دانلود پاورپوینت جامع وکامل درباره بیانیه مفاهیم بنیادی حسابرسی

دانلود پاورپوینت جامع وکامل درباره بیانیه مفاهیم بنیادی حسابرسی

دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره بیانیه مفاهیم بنیادی حسابرسی

"دانلود پاورپوینت جامع وکامل درباره بیانیه مفاهیم بنیادی حسابرسی دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره بیانیه مفاهیم بنیادی حسابرسی پاورپوینت بیانیه مفاهیم بنیادی حسابرسی دانلودپاورپوینت بیانیه مفاهیم بنیادی حسابرسی "

دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره بیانیه مفاهیم بنیادی حسابرسی47اسلایدچکيده محتواي فايل: بیانیه مفاهیم بنیادی حسابرسیبرگرفته از نشریه 121سازمان حسابرسی —مفهوم (concept) :  مفهوم یکی از مهمترین نمادها در زبان و در رابطه با پژوهش علمی است .  علم برای تشریح دنیای تجربی با تشکیل مفاهیم آغاز می شود   و هر پژوهشگر ناگزیر به کاربرد آنهاست. ——مفهوم، تعریف و توصیف واقعیتهاست . و ساده کردن امر تفکر و انتزاع ناشی از مشاهده و تجربه—مفاهیم قالبی را تشکیل میدهند که میتوان حول آن ساختار تئوری را شکل داد که پیشرفت و ارتقاء بعدی به آن بستگی دارد .——مراحل ایجاد یک مفهوم کامل :—مشاهده واقعیتهای مربوط به زمینه معین ( ادراک حسی)—تدوین قواعد کلی بر اساس واقعیتهای مشاهده شده —ارتباط متقابل قواعد کلی برای حذف تکرار ،بی ثباتی و از قلم افتادگی ها—آزمون و بررسی مجدد و دقیق قواعد کلی به منظور فایده مندی مستمر——— شناخت و معرفت ما از دو منبع عمده در ذهن ناشی میشود: (امانوئل کانت  1953) :—الف- حس یا قدرت دریافت نمودها (قدرت پذیرش ادراک)—ب- قدرت شناخت به وسیله این نمودها (خود جوشی در ایجاد مفاهیم)——انواع مفاهیم—1-فلسفی در برابر ذاتی (عام در برابر خاص )- که مربوط به زمینه است ——2- آرمانی یا ایده ال در برابر واقعی ( ذهنی در برابر عینی )- مربوط به ماهیت، خواه واقعی خواه غیر واقعی——مفاهیم فلسفی مفاهیمی هستند که منحصرا به هر علم یا هنر خاص تعلق ندارند مثل مفاهیمی چون واقعیت ،حقیقت ، احتمال ، علت ،معلول و...چنین مفاهیمی زیر بنای ایجاد تمام رشته ها هستند.—مفاهیم خاص یا ذاتی مفاهیمی هستند که از شاخه های خاص علمی نشات می گیرند . مثل شواهد در حسابرسی که این مفاهیم خاص رشته ای هستند که از آن نشات گرفته اند . هرچند ممکن است منحصر به یک رشته نباشند .—نکته : برخی از مفاهیم دارای هردو جنبه  مفهوم فلسفی و مفهوم ذاتی هستند .—یک رشته معین ،  ممکن است مربوط به تعداد محدودی از جنبه های یک مفهوم معین باشد. همانند مفهوم کنترل داخلی در حسابرسی که یک بخش فرعی از مفهوم کنترل است.— روش ذهنی ومفهومی—باور آن است که روش مفهومی به پیشرفت در ساخت یک تئوری صحیح حسابرسی منجر می شود.—از آنجا که حسابرسی در مرحله ای است که نیاز به بررسی دقیق      مفاهیم دارد، استفاده از روش ذهنی و مفهومی مناسب است .  -در حسابرسی هم مدلهای مفهومی(مانند قضاوت حرفه ای ) و هم مدلهای     ریاضی (تجزیه و تحلیل روندها و نسبتها ) وجود دارند هرچند مدلهای ریاضی،     سودمندی که در علوم اقتصادی و فیزیک دارند در حسابرسی دارا نمی باشند —.حسابرسی نه تنها به کشف آنچه که مفاهیم اکنون هستند مربوط می شود بلکه به آنچه که باید باشند نیز مربوط است .— بدین ترتیب علاقه و توجه به مفاهیم ایده ال صرفا یک علاقه تصادفی نیست.ممکن است مفاهیمی در معرض آزمایش تجربی قرار نگیرند ولی در ایجاد تئوری مفید واقع شوند.—مدلهای مفهومی حتی بدون پشتوانه تجربی در ایجاد تئوری بسیار مفیدند و استفاده از آنها برای بیان تئوری حسابرسی مناسب به نظر می رسد.— مفاهیم اولیه حسابرسی—عناصر نهایی در تحلیل تئوری حسابرسی مفاهیم اولیه هستند که نقش اساسی بر عهده دارند.این مفاهیم نسبتا محدودند لکن قلب تئوری محسوب می شوند.—مفاهیم حلقه ارتباط بین اهداف در نظر گرفته شده برای حسابرسی و وسیله عملی نیل به این اهداف می با شند.بر اساس بیانیه مفاهیم بنیادی حسابرسی منتشر شده توسط انجمن حسابداری آمریکا ( 1973) مفاهیم حسابرسی به دو گروه تقسیم میشود :—1-مفاهیم مربوط به رفتار حسابرس(ویژگی فردی) یا...

دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره بیانیه مفاهیم بنیادی حسابرسی

47اسلاید

چکيده محتواي فايل:

 

بیانیه مفاهیم بنیادی حسابرسی

برگرفته از نشریه 121سازمان حسابرسی

 

—مفهوم (concept) :

  مفهوم یکی از مهمترین نمادها در زبان و در رابطه با پژوهش علمی است .

  علم برای تشریح دنیای تجربی با تشکیل مفاهیم آغاز می شود

  و هر پژوهشگر ناگزیر به کاربرد آنهاست.

—
—مفهوم، تعریف و توصیف واقعیتهاست . و ساده کردن امر تفکر و انتزاع ناشی از مشاهده و تجربه
—مفاهیم قالبی را تشکیل میدهند که میتوان حول آن ساختار تئوری را شکل داد که پیشرفت و ارتقاء بعدی به آن بستگی دارد .
—
—مراحل ایجاد یک مفهوم کامل :
—مشاهده واقعیتهای مربوط به زمینه معین ( ادراک حسی)
—تدوین قواعد کلی بر اساس واقعیتهای مشاهده شده
—ارتباط متقابل قواعد کلی برای حذف تکرار ،بی ثباتی و از قلم افتادگی ها
—آزمون و بررسی مجدد و دقیق قواعد کلی به منظور فایده مندی مستمر
—
—
— شناخت و معرفت ما از دو منبع عمده در ذهن ناشی میشود: (امانوئل کانت  1953) :
—الف- حس یا قدرت دریافت نمودها (قدرت پذیرش ادراک)
—ب- قدرت شناخت به وسیله این نمودها (خود جوشی در ایجاد مفاهیم)
—
—
انواع مفاهیم
—1-فلسفی در برابر ذاتی (عام در برابر خاص )- که مربوط به زمینه است
—
—2- آرمانی یا ایده ال در برابر واقعی ( ذهنی در برابر عینی )- مربوط به ماهیت، خواه واقعی خواه غیر واقعی
—
—مفاهیم فلسفی مفاهیمی هستند که منحصرا به هر علم یا هنر خاص تعلق ندارند مثل مفاهیمی چون واقعیت ،حقیقت ، احتمال ، علت ،معلول و...چنین مفاهیمی زیر بنای ایجاد تمام رشته ها هستند.
—مفاهیم خاص یا ذاتی مفاهیمی هستند که از شاخه های خاص علمی نشات می گیرند . مثل شواهد در حسابرسی که این مفاهیم خاص رشته ای هستند که از آن نشات گرفته اند . هرچند ممکن است منحصر به یک رشته نباشند .
—نکته : برخی از مفاهیم دارای هردو جنبه  مفهوم فلسفی و مفهوم ذاتی هستند .
—یک رشته معین ،  ممکن است مربوط به تعداد محدودی از جنبه های یک مفهوم معین باشد. همانند مفهوم کنترل داخلی در حسابرسی که یک بخش فرعی از مفهوم کنترل است.
—
 
روش ذهنی ومفهومی
—باور آن است که روش مفهومی به پیشرفت در ساخت یک تئوری صحیح حسابرسی منجر می شود.
—از آنجا که حسابرسی در مرحله ای است که نیاز به بررسی دقیق

     مفاهیم دارد، استفاده از روش ذهنی و مفهومی مناسب است .

  -در حسابرسی هم مدلهای مفهومی(مانند قضاوت حرفه ای ) و هم مدلهای

    ریاضی (تجزیه و تحلیل روندها و نسبتها ) وجود دارند هرچند مدلهای ریاضی،

    سودمندی که در علوم اقتصادی و فیزیک دارند در حسابرسی دارا نمی باشند

 

—.حسابرسی نه تنها به کشف آنچه که مفاهیم اکنون هستند مربوط می شود بلکه به آنچه که باید باشند نیز مربوط است .
— بدین ترتیب علاقه و توجه به مفاهیم ایده ال صرفا یک علاقه تصادفی نیست.ممکن است مفاهیمی در معرض آزمایش تجربی قرار نگیرند ولی در ایجاد تئوری مفید واقع شوند.
—مدلهای مفهومی حتی بدون پشتوانه تجربی در ایجاد تئوری بسیار مفیدند و استفاده از آنها برای بیان تئوری حسابرسی مناسب به نظر می رسد.
—

مفاهیم اولیه حسابرسی
—عناصر نهایی در تحلیل تئوری حسابرسی مفاهیم اولیه هستند که نقش اساسی بر عهده دارند.این مفاهیم نسبتا محدودند لکن قلب تئوری محسوب می شوند.
—مفاهیم حلقه ارتباط بین اهداف در نظر گرفته شده برای حسابرسی و وسیله عملی نیل به این اهداف می با شند.

بر اساس بیانیه مفاهیم بنیادی حسابرسی منتشر شده توسط انجمن حسابداری آمریکا ( 1973) مفاهیم حسابرسی به دو گروه تقسیم میشود :

—1-مفاهیم مربوط به رفتار حسابرس(ویژگی فردی) یا صلاحیت حسابرس
—2-مفاهیم مربوط به جنبه های فنی
 
مفاهیم مربوط به رفتار حسابرس(ویژگی فردی) یا صلاحیت حسابرس
 
—این مفاهیم به این معنی هستند که حسابرس دانش ،آموزش مهارتها و تجربه کافی برای انجام موفقیت آمیز حسابرسی را دارد. مفاهیمی از قبیل استقلال( از نظر فکری و عمل)  همچنین مراقبت های حرفه ای نیز شامل این طبقه بندی است .
—اهمیت استقلال به حدی است که سایر ویژگیهای دیگر حسابرس را تحت تاثیر قرار می دهد. جایگاه سازمانی ، نگرش ذهنی ، آزادی عمل در آزمون و گزارشگری و رابطه مالی از عواملی هستند که بر استقلال حسابرس موثرند .
—صلاحیت حرفه ای نیز از طریق آموزش ، تجربه ، کار حرفه ای ، آموزش ضمن خدمت و سایر موارد مشابه به دست می آید.
—
 
مفاهیم مربوط به جنبه های فنی
 
—الف-رسیدگی به کیفیت اطلاعات حسابداری مندرج در صورتهای مالی برای ارائه گزارش حسابرسی (ارائه منصفانه)
—
—این مفهوم از نظر موتز و شرف بدین معنی است که درتهیه صورتهای مالی ،اصول پذیرفته شده حسابداری رعایت شده ست .
—
—ب-نیاز به شواهد کافی و معتبر که به حسابرس امکان می دهد که کیفیت اطلاعات حسابداری ارائه شده در صورتهای مالی را مورد رسیدگی قرار دهد ( مربوط بودن و قابلیت اعتماد شواهد و مدارک)
—


محصولات مرتبط:
 • پاورپوینت نیازمندی های پروژه
 • پاورپوینت نگرش علمی و علوم زیستی
 • پاورپوینت مدیریت پیشگیری از بحران رسانه ای توسط روابط عمومی
 • پاورپوینت ماموریت های وزارت امور اقتصادی و دارائی
 • پاورپوینت زندگی نامه ویلفردو پارتو
 • پاورپوینت روش های پيش بينی منابع و مصارف
 • پاورپوینت روابط انسانی در سازمان های آموزشی
 • پاورپوينت دراز و نشست
 • پاورپوینت جریان های فعال در دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری
 • پاورپوینت آموزش جلسات گفت و شنود
 • پاورپوینت تکنولوژيهای کاهش انتشار آلاينده های هوا و گازهای گلخانه ای
 • پاورپوینت ده اصل اقتصادی منکیو
 • پاورپوینت حرفه فرزند پروری
 • پاورپوینت زنجيره ارزش
 • پاورپوینت قدرت نه گفتن
 • پاورپوینت مبارزه با باور های غلط و رایج بیش فعالی و کمبود توجه
 • پاورپوینت نقش صنعت گردشگری بر متغیرهای اقتصادی
 • پاورپوینت شیطان پرستی درایران
 • پاورپوینت مراحل رشدجنین درمادر
 • پاورپوینت فرقه کیهانی
 • پاورپوینت کتاب مدارهای توسعه نیافتگی در ایران دکتر عظیمی
 • پاورپوینت چراایران عقب ماندوغرب پیش رفت نوشته کاظم علمداری
 • پاورپوینت زندگینامه استاد شهریار
 • پاورپوینت نظريه‌های نظام پرداخت
 • پاورپوینت مطالعات منطقه اسکاندیناوی
 • پاورپوینت سیستم مدیریت گردش کار (WfMS)
 • پاورپوینت جهانی سازی ومسائل آن
 • پاورپوینت سیره سیاسی و مبارزاتی اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام)
 • پاورپوینت شکستگی لگن ران تراكشن استخوانی سندروم تونل کارپال
 • پاورپوینت کتاب ما چگونه ما شدیم دکتر صادق زیبا کلام
 • پاورپوینت طرح بهداشت ایمنی و محیط زیست چیست؟
 • پاورپوینت افزودنیهای غذایی (Food Additives)
 • پاورپوینت درباره خاک
 • پاورپوینت سند راهبردي حمل و نقل بخش دريايي 68اسلاید
 • کارآموزی در شرکت پیمانکاری
 • پاورپوینت الگوريتم جهش قورباغه ه اShuffled Frog Leaping Algorithm
 • پاورپوینت برنامه ریزی حمل و نقل 211اسلاید
 • پاورپوینت درباره برنامه نويسی جاوا
 • نسبتهای مالی و تجزیه و تحلیل‏ صورتهای مالی بانکها
 • پاورپوینت تحقیق درباره html
 • تاریخچه فتوشاپ 23صفحه
 • پاورپوینت فصل سوم توابع و عملیات ماتریسی کلاس آموزشی matlab
 • پاورپوینت سیستمهای خبره
 • پاورپوینت درباره ارث بری استفاده ی مجدد از کلاس توسط وراثت
 • پاورپوینت آموزش فرهنگ ترافيك 23اسلاید
 • ISMS چيست ,پاورپوینت سيستم مديريت امنيت اطلاعات 80اسلاید
 • پروژه وب سایت هتل
 • حـاکمیـت شـرکـتـی از تـئـوری تـا عـمـل
 • پزشکی از راه دور
 • پاورپوینت جانوران آبزی پرورشی
 • پاورپوینت شواهد حسابرسی
 • حسابداری حقوق و دستمزد
 • پاورپوینت حسابداری مقدماتی 136اسلاید
 • پاورپوینت مهارت كنترل خشم
 • پاورپوینت پروژه ارگونومی
 • پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره 340
 • پاورپوینت آشنایی با دوربین های عکاسی 69اسلاید
 • پاورپوینت درس تحليل آماری 105 اسلاید
 • پاورپوینت برنامه ریزی منابع سازمانERP Implementation
 • پاورپوینت درس ریاضی تابع
 • مبانی مدیریت مالی
 • پروژه درس کنترل کیفیت
 • پاورپوینت تب و تشنج در کودکان 44اسلاید
 • پاورپوینت معرفي استانداردهاي باز الگوبرداري مركز آمريكايي كيفيت و بهره‌وري (APQC)
 • پاورپوینت سمینار بازاریابی تلفنی
 • پاورپوینت درس مساحت
 • پاورپوینت فراگرد تنظيم تا کنترل بودجه 244 اسلاید
 • تفكر استراتژيك، كاركردها وچالش ها
 • پاورپوینت مديريت زنجيره تأمين89اسلاید
 • صورتهای مالی تلفیقی و سرمایه گذاری در واحد تجاری فرعی شرکتهای سهامی
 • پاورپوینت قانون مدیریت خدمات کشوری تامین اجتماعی
 • پاورپوینت اصول حسابداری و هزینه یابی 141اسلاید
 • توسعه فردی و سازمانی در زمینه تغییرات اقتصادی و تکنولوژی درآموزش و پرورش
 • پاورپوینت ارتباط بین سرمایه اجتماعی و نحوه گذراندن اوقات فراغت اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • دانلود تحقيق پيرامون روشهاي داروئي زایمان
 • آیین نگارش مقاله ی علمی – پژوهشی ، دکتر محمود فتوحی
 • پاورپوینت کتاب نظریه های امنیت دکتر علی عبدالله خانی
 • دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره معرفی شرکت ebay
 • پاورپوینت الگوريتم جهش قورباغه ه اShuffled Frog Leaping Algorithm
 • پاورپوينت درباره کریستوفر الکساندر
 • پاورپوينت طراحی ابر پل گلدن گیت
 • پاورپوینت پروژه درس مدیریت استراتژیک تحلیل SWOT شرکت شیر و لبنیات پاستوریزه بیستون
 • پاورپوينت درباره مهندس سيد هادي ميرميران
 • پاورپوينت درباره مبانی پروژه هارپ
 • دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره تحلیل گفتمان
 • دانلود پرسشنامه استاندارد شایسته سالاری فرمتdoc
 • پاورپوینت سیستمهای خبره
 • پاورپوينت کشورهای همسایه ایران
 • پاورپوينت درس رشد جسمانی در نوباوگی و نوپایی (لورا برک)
 • پاورپوينت کارگاه آموزشی مداخله پیشگیری از طلاق
 • مقاله فرایند پرستاری در بیمار مبتلا به سکته مغزی براساس الگوی خود مراقبتی اورم
 • پاورپوينت آزمون هوش وکسلر 4
 • پاورپوينت درباره نهضت ملی شدن صنعت نفت
 • پاورپوینت مقیاس هوشی وکسلر کودکان WISC
 • تحقیق پیرامون تحليل محتواي كتاب مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی بر مبناي مولفه‌هاي حقوق شهروندی فرمتdoc
 • دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره بزهکاری کودکان و نوجوانان
 • دانلود تحقيق جامع وکامل درباره آدولف لوس Adolf Loos فرمتdoc
 • دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره مکتب مارکسیسم انتقادی
 • پاورپوينت بررسی و تحلیل ساختار فتنه 88
 • دانلود پاورپوينت تحقيق و بررسي درباره اگزیستانسیالیسم
 • پاورپوینت درباره منطق فازی و کاربرد های آن
 • پاورپوینت سمینار بازاریابی تلفنی
 • نسبتهای مالی و تجزیه و تحلیل‏ صورتهای مالی بانکها
 • پروژه دستور العمل طراحی مخازن تحت فشار
 • پاورپوینت معرفي استانداردهاي باز الگوبرداري مركز آمريكايي كيفيت و بهره‌وري (APQC)
 • پاورپوینت طرح بهداشت ایمنی و محیط زیست چیست؟
 • پاورپوينت درباره سالمندان
 • پاورپوينت آموزش نرم افزار LINDO
 • پاورپوينت فناوری اطلاعات در صنعت هواپیمایی و حمل نقل ریلی
 • دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره بیانیه مفاهیم بنیادی حسابرسی
 • دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره بهمن
 • پاورپوينت درباره شبکه های ATM یا دستگاه های خود پرداز
 • پاورپوينت شبیه سازی شبکه های کامپیوتری با استفاده از نرم افزار Arena
 • پاورپوينت درباره خانواده و وظایف والدین در تربیت فرزند
 • پاورپوينت درباره ايمني در كارگاه
 • پاورپوينت مباحث مهم حقوقي پيمانها و آشنائي با انواع قراردادهاي ساختماني (طرح و محاسبه، اجراء، نظارت)
 • پاورپوينت تجزيه و تحليل نقاط ضعف و قوت ، فرصتها و تهديدات سازمان SWOT
 • پاورپوينت سیستمِ متدولوژی های سیستمی
 • پاورپوينت درباره تحریم های اقتصادی بر علیه ایران از آغاز تا کنون و تاثیر آن بر اقتصاد
 • پاورپوينت درباره پیاده راه 15 خرداد