بررسی اضطراب آشکار و پنهان و اضطراب امتحان مطالعه موردی دانش آموزان دختر دبیرستانی شهرستان الشتر

بررسی اضطراب آشکار و پنهان و اضطراب امتحان مطالعه موردی دانش آموزان دختر دبیرستانی شهرستان الشتر

بررسی اضطراب آشکار و پنهان و اضطراب امتحان (مطالعه موردی دانش آموزان دختر دبیرستانی شهرستان الشتر)

"با استفاده از پرسشنامه اسپیلبرگر بررسی اضطراب آشکار و پنهان و اضطراب امتحان (مطالعه موردی دانش آموزان دختر دبیرستانی شهرستان الشتر) اضطراب آشکار و اضطراب پنهان و اضطراب امتحان"

پایان نامه در زمینه اضطراب آشکار و پنهان و اضطراب امتحان با توجه به پرسشنامه اسپیلبرگر می باشد. دارای مقدمه، پیشینه تحقیق، کار آماری ، روش تحقیق و منابع درون متنی و منابع پایانی و تمامی موارد یک پایان نامه را شامل می شود.چکیده:اضطراب شايع ترين اختلال رواني موجود و عامل مهمي در بروز ناسازگاري هاي اجتماعي و اختلال سلامت رواني مي باشد.در عصر حاضر که عصر رقابتهاي...

بررسی اضطراب آشکار و پنهان و اضطراب امتحان (مطالعه موردی دانش آموزان دختر دبیرستانی شهرستان الشتر)

پایان نامه در زمینه اضطراب آشکار و پنهان و اضطراب امتحان با توجه به پرسشنامه اسپیلبرگر می باشد. دارای مقدمه، پیشینه تحقیق، کار آماری ، روش تحقیق و منابع درون متنی و منابع پایانی و تمامی موارد یک پایان نامه را شامل می شود.

چکیده:

اضطراب شايع ترين اختلال رواني موجود و عامل مهمي در بروز ناسازگاري هاي اجتماعي و اختلال سلامت رواني مي باشد.در عصر حاضر که عصر رقابتهاي درسي و علمي مي باشد، اضطراب امتحان روز به روز در حال افزايش است که اين اضطراب باعث انحراف توجه فرد شده و با مشغول شدن فکر، پردازش اطلاعات کم مي شود و باعث مي شود انسان از بخش عمده اي از امكاناتش محروم گردد. هدف از انجام اين تحقيق تعيين سطح اضطراب امتحان و نیز اضطراب آشکار و پنهان دانش آموزان دختر در سه مقطع اول ،دوم و سوم دبیرستان شهرستان الشتر می باشد. همچنین بررسی رابطه اضطراب امتحان، آشکار و پنهان با مقطع تحصیلی می باشد. نتایج نشان داد که ارتباط معناداری بین اضطراب آشکار و پنهان با مقطع تحصیلی  وجود ندارد ولی بین مقطع تحصیلی و اضطراب امتحان ارتباط معناداری وجود دارد.محصولات مرتبط:
 • ابعاد حقوقی تجارت الکترونیک
 • سیستم های خبره وکاربردآن در حسابرسی داخلی
 • بررسی قتل در فراش
 • بررسی تطبیقی تصرف عدوانی در حقوق ایران و فرانسه
 • حسابداری شرکت های تولیدی (اموال، ماشين آلات و تجهيزات)
 • مقررات حاکم بر جرائم اقتصادی در حقوق کیفری ایران
 • بررسی سیستم ارزشیابی عملکرد فرهنگیان شهرستان الشتر
 • بررسی تطبیقی انتقال مالکيت مبيع در بيع مال آينده در حقوق ایران و فرانسه
 • بررسی اضطراب آشکار و پنهان و اضطراب امتحان (مطالعه موردی دانش آموزان دختر دبیرستانی شهرستان الشتر)
 • بررسی تطبیقی تصرف عدوانی در حقوق ایران و فرانسه
 • بررسی تطبیقی تصرف عدوانی در حقوق ایران و فرانسه
 • بررسی تطبیقی انتقال مالکيت مبيع در بيع مال آينده در حقوق ایران و فرانسه
 • ادله اثبات دعوا
 • تولید بیوپلاستیک توسط باکتری ها
 • ابعاد حقوقی تجارت الکترونیک