سیستم های خبره وکاربردآن در حسابرسی داخلی

سیستم های خبره وکاربردآن در حسابرسی داخلی

سیستم های خبره وکاربردآن در حسابرسی داخلی

"هوش مصنوعی روشی است در جهت هوشمند کردن کامپیوتر تا قادر باشد در هر لحظه تصمیم گیری کرده و اقدام به بررسی یک مسئله نماید. هوش مصنوعی, کامپیوتر سیستم های خبره وکاربردآن در حسابرسی داخلی سیستم خبره هوش مصنوعی حسابرسی سیستم دانش مدار"

چکیدهتاكنون در مورد بازنمائي دانش، بحث هاي زيادي صورت گرفته است ولي درمورد چگونگي استفاده از آن درحل مسائل واقعي كمتر صحبت شده است از اين رو دراين مقاله به معرفي، كاربرد و چگونگي استفاده از سيستمهاي خبره پرداخته مي شود .سيستمهاي خبره بدنبال حل آن دسته از مسائل واقعي مي باشند كه عموماً حل آ نها به يك انسان متخصص نياز دارد. در واقع سيستم متخصص خبره  يكي از شاخه هاي هوش مصنوعي است كه با گردآوري دانش تخصصي و اطلاعات كارشناسي دريك حوزه خاص و با استفاده از منطق مي كوشد تا دركنار متخصصان و همپاي آنان به عرضه خدمات تخصصي بپردازد ....فهرست مطالب:چکیده 1مقدمه. 3تاریخچه. 3فلسفه: 5ریاضیات: 5روانشناسي : 6مهندسي كامپيوتر: 6زبان شناسي: 6بعضی از تعاریف سیستم های خبره: 6مدل سیستم خبره: 7ويرايشگر دانش مدار (knowledge base editor): 7موتور استنتاج (Inference Engine): 9امکانات توضیح (Explanation Facilities)یا خرده سيستم تبيين(Explanation subsystem) : 9سیستم خبره حسابرسی داخلی.. 13الف- تعریف پروژه های حسابرسی به شرح زیر انجام میشود. 13ب- تعیین هدفهای سیستم خبره حسابرسی داخلی.. 13ج-  برنامه ریزی.. 14د - بررسی کنترلهای داخلی.. 15هدف تولید سیستم خبره حسابرسی داخلی.. 15عملیات حسابرسی (اجرای حسابرسی) 16حوزه های پیشنهادی...

چکیده

تاكنون در مورد بازنمائي دانش، بحث هاي زيادي صورت گرفته است ولي درمورد چگونگي استفاده از آن درحل مسائل واقعي كمتر صحبت شده است از اين رو دراين مقاله به معرفي، كاربرد و چگونگي استفاده از سيستمهاي خبره پرداخته مي شود .سيستمهاي خبره بدنبال حل آن دسته از مسائل واقعي مي باشند كه عموماً حل آ نها به يك انسان متخصص نياز دارد. در واقع سيستم متخصص خبره  يكي از شاخه هاي هوش مصنوعي است كه با گردآوري دانش تخصصي و اطلاعات كارشناسي دريك حوزه خاص و با استفاده از منطق مي كوشد تا دركنار متخصصان و همپاي آنان به عرضه خدمات تخصصي بپردازد ....

فهرست مطالب:

چکیده 1

مقدمه. 3

تاریخچه. 3

فلسفه: 5

ریاضیات: 5

روانشناسي : 6

مهندسي كامپيوتر: 6

زبان شناسي: 6

بعضی از تعاریف سیستم های خبره: 6

مدل سیستم خبره: 7

ويرايشگر دانش مدار (knowledge base editor): 7

موتور استنتاج (Inference Engine): 9

امکانات توضیح (Explanation Facilities)یا خرده سيستم تبيين(Explanation subsystem) : 9

سیستم خبره حسابرسی داخلی.. 13

الف- تعریف پروژه های حسابرسی به شرح زیر انجام میشود. 13

ب- تعیین هدفهای سیستم خبره حسابرسی داخلی.. 13

ج-  برنامه ریزی.. 14

د - بررسی کنترلهای داخلی.. 15

هدف تولید سیستم خبره حسابرسی داخلی.. 15

عملیات حسابرسی (اجرای حسابرسی) 16

حوزه های پیشنهادی برای تحقیقهای آینده و توسعه نر م افزار 17

نتیجه گیری.. 17

فهرست منابع: 17محصولات مرتبط:
 • ابعاد حقوقی تجارت الکترونیک
 • سیستم های خبره وکاربردآن در حسابرسی داخلی
 • بررسی قتل در فراش
 • بررسی تطبیقی تصرف عدوانی در حقوق ایران و فرانسه
 • حسابداری شرکت های تولیدی (اموال، ماشين آلات و تجهيزات)
 • مقررات حاکم بر جرائم اقتصادی در حقوق کیفری ایران
 • بررسی سیستم ارزشیابی عملکرد فرهنگیان شهرستان الشتر
 • بررسی تطبیقی انتقال مالکيت مبيع در بيع مال آينده در حقوق ایران و فرانسه
 • بررسی اضطراب آشکار و پنهان و اضطراب امتحان (مطالعه موردی دانش آموزان دختر دبیرستانی شهرستان الشتر)
 • بررسی تطبیقی تصرف عدوانی در حقوق ایران و فرانسه
 • حسابداری شرکت های تولیدی (اموال، ماشين آلات و تجهيزات)
 • جایگاه حسابداری محیط زیست و تأثیر افشای هزینه ها بر سودآوری شرکت ها
 • بررسی تطبیقی تصرف عدوانی در حقوق ایران و فرانسه
 • بررسی تطبیقی انتقال مالکيت مبيع در بيع مال آينده در حقوق ایران و فرانسه
 • ادله اثبات دعوا
 • تولید بیوپلاستیک توسط باکتری ها
 • ابعاد حقوقی تجارت الکترونیک