پاورپوینت در مورد برنامه ریزی اقتصادیاصول برنامه ریزی

پاورپوینت در مورد برنامه ریزی اقتصادیاصول برنامه ریزی

پاورپوینت در مورد برنامه ریزی اقتصادی-اصول برنامه ریزی

" پاورپوینت در مورد برنامه ریزی اقتصادی اصول برنامه ریزی پاورپوینت در مورد برنامه ریزی اقتصادی-اصول برنامه ریزی برنامه ریزی اقتصاد"

فرمت فایل:(powerpoint) تعداد اسلایدها:41 اسلاید برخی از اسلایدها:تعریف برنامه ریزی:—-تعریف آرتور لوئیس:برنامه ریزی را تهیه و تنظیم مدارکی می داند که حاوی نقشه های هزینه های عمومی برای مدت2یا 4 یا5 ویاحتی 10 سال که حاکی از تصمیم دولت برای خرج در آینده است به شرط آنکه به موقع پول در خزانه کشور باشد.—2-تعریف تین برگر(اقتصاددان هلندی):برنامه ریزی را به معنای وسیع محاسبات مقدماتی به منظور تحصیل بهترین سطح تولید واخذ تصمیمات و نظارت و باز بینی در اجرای آنها می داند.—3-تعریف شارل بتلهایم:برنامه ریزی اقتصادی مجموعه ای از مقررات و ترکیباتی است که به منظور اجرای طرح فعالیت های اقتصادی وضع شده باشد.—برنامه ریزی در سطح کلان ،خرد،طرح،پروژه:4-تعریف هیرش:برنامه ریزی را ابزار عملی می داند که درآن مقاصد به روشنی معین و راه نیل به هدفها مشخص و وسایل کار مهیا و مسئولان اجرایی آن نیز برگزیده  شده باشند.—5-تعریف ژان پیرماسه:برنامه ریزی را فعالیت دولتی میداند که هدفهای تحقق پذیر،پیوسته و همساز و ترتیب تقدم آنها را در مسیر توسعه اقتصادی و اجتماعی مشخص می سازد و سپس وسایل  نیل به این مقاصد را معین       می نماید وسرانجام ابزار های انتخابی را برای نیل به آرمانهای مورد نظر به کار می اندازد—تعریف برنامه ریزی جامع:عبارت است از یک جریان آگاهانه که به منظور دست یابی به اهداف معین و مشخص و انجام یک سلسله اقدامات و فعالیتهای هماهنگ و مرتبط بایکدیگر را در چارچوب امکانات و محدودیت های معین برای آینده پیش بینی می کند.—در تعریف فوق:—1-جریان :برنامه ریزی یک جریان است نه یک امر مقطعی و این جریان مداوم و پویاست که برنامه ها به: میان مدت(5ساله)،بلند مدت(20 ساله) و کوتاه مدت(یک ساله)تقسیم می شود .—2-آگاهانه:الف:آگاهی سیاسی و اجتماعی:در سطح وسیع بین المللی برای مسوولان درجه یک تاریخچه برنامه ریزی اقتصادی در تئوری و عمل:—برنامه ریزی اقتصادی از جنگ جهانی دوم به بعد در دنیا مطرح شد. از آن زمان  که نظام سوسیالیستی در جهان مطرح شد و...

 پاورپوینت در مورد برنامه ریزی اقتصادی-اصول برنامه ریزی

فرمت فایل:(powerpoint) تعداد اسلایدها:41 اسلاید

 

برخی از اسلایدها:

تعریف برنامه ریزی:

—-تعریف آرتور لوئیس:برنامه ریزی را تهیه و تنظیم مدارکی می داند که حاوی نقشه های هزینه های عمومی برای مدت2یا 4 یا5 ویاحتی 10 سال که حاکی از تصمیم دولت برای خرج در آینده است به شرط آنکه به موقع پول در خزانه کشور باشد.
—2-تعریف تین برگر(اقتصاددان هلندی):برنامه ریزی را به معنای وسیع محاسبات مقدماتی به منظور تحصیل بهترین سطح تولید واخذ تصمیمات و نظارت و باز بینی در اجرای آنها می داند.
—3-تعریف شارل بتلهایم:برنامه ریزی اقتصادی مجموعه ای از مقررات و ترکیباتی است که به منظور اجرای طرح فعالیت های اقتصادی وضع شده باشد.
—برنامه ریزی در سطح کلان ،خرد،طرح،پروژه:

4-تعریف هیرش:برنامه ریزی را ابزار عملی می داند که درآن مقاصد به روشنی معین و راه نیل به هدفها مشخص و وسایل کار مهیا و مسئولان اجرایی آن نیز برگزیده  شده باشند.

—5-تعریف ژان پیرماسه:برنامه ریزی را فعالیت دولتی میداند که هدفهای تحقق پذیر،پیوسته و همساز و ترتیب تقدم آنها را در مسیر توسعه اقتصادی و اجتماعی مشخص می سازد و سپس وسایل  نیل به این مقاصد را معین       می نماید وسرانجام ابزار های انتخابی را برای نیل به آرمانهای مورد نظر به کار می اندازد
—تعریف برنامه ریزی جامع:عبارت است از یک جریان آگاهانه که به منظور دست یابی به اهداف معین و مشخص و انجام یک سلسله اقدامات و فعالیتهای هماهنگ و مرتبط بایکدیگر را در چارچوب امکانات و محدودیت های معین برای آینده پیش بینی می کند.
—در تعریف فوق:
—1-جریان :برنامه ریزی یک جریان است نه یک امر مقطعی و این جریان مداوم و پویاست که برنامه ها به: میان مدت(5ساله)،بلند مدت(20 ساله) و کوتاه مدت(یک ساله)تقسیم می شود .
—2-آگاهانه:الف:آگاهی سیاسی و اجتماعی:در سطح وسیع بین المللی برای مسوولان درجه یک
تاریخچه برنامه ریزی اقتصادی در تئوری و عمل:
—برنامه ریزی اقتصادی از جنگ جهانی دوم به بعد در دنیا مطرح شد. از آن زمان  که نظام سوسیالیستی در جهان مطرح شد و به خصوص در شوروی که شکوفایی اقتصادی وجود داشت.اولین فردی که  دارای تفکر  برنامه ریزی بود،مارکس بود.به خاطر این که در نظام سوسیالیستی مکانیزم بازار وجود نداشت و بر اساس برنامه ریزی پیش می رفت.البته مارکس نحوه برنامه ریزی را توضیح نداد.در زمان استالین نحوه برنامه ریزی بیان شد که فاقد مبنای ریاضی بود.اما بعداز او درشوروی و اقمار آن برنامه ریزی براساس ریاضی بوجودآمد.
—بعد ها کینز مداخله دولت را در اقتصاد برای ایجاد اشتغال کامل مطرح میکند و ایجاد برنامه ریزی اقتصادی توسط دولت مطرح شد.


محصولات مرتبط:
 • پاورپوینت در مورد سازمان و قوانین آموزش و پرورش ايران
 • انواع بیمه و اصول وقوانین کلی وجامع انها
 • نمونه سوالات پیک اولی مخصوص کلاس اولی ها
 • تحقیق در مورد استکبار و انواع آن در قرآن
 • نمونه سوالات پیک اولی مخصوص کلاس اولی ها
 • تحقیق درباره پستهای انتقال وتوزیع برق و مهمترین سوالات همراه با جوابهای آزمون استخدامی اپراتوری پستهای انتقال
 • پاورپوینت درمورد شناخت ویروسهای کامپیوتری.پروژه پایانی مهندسی کامپیوتر تمام گرایشها
 • پروژ کار آفرینی در موردشرکت بسته بندی حبوبات و خشکبار
 • پاورپوینت در مورد تجهیزات ایمنی و انتخاب تجهیزات حفاظت فردی در کارگاهها و محیطهای صنعتی
 • پاورپوینت در مورد روش تربیتی تغافل
 • پاورپوینت در مورد رعایت انصاف ، افشای اطلاعات و روندهای آینده درحسابداری
 • پاورپوینت در مورد رفتارشناسی اعتدال فرهنگی
 • پاورپوینت در مورد حمایت در پرستاری-Advocacy
 • پاورپوینت در مورد رتبه بندي دانشگاههاي جهان اسلام