پاورپوینت در مورد سازمان و قوانین آموزش و پرورش ایران

پاورپوینت در مورد سازمان و قوانین آموزش و پرورش ایران

پاورپوینت در مورد سازمان و قوانین آموزش و پرورش ايران

" پاورپوینت در مورد سازمان و قوانین آموزش و پرورش ایران پاورپوینت در مورد سازمان و قوانین آموزش و پرورش ايران سازمان قوانین آموزش پرورش"

فرمت فایل:(powerpoint) تعداد اسلایدها:170 اسلاید برخی از اسلایدها:•سازمان عبارت است از هماهنگی معقول تعدادی از افراد که برای تحقق هدف یا منظور مشترکی از طریق تقسیم وظایف و برقراری روابط منظم و منطقی بطور مستمر فعالیت می کنند.•سازمان عبارت است از مجموعه ای مرکب از جزءهایی که هریک به سود بقیه عهده دار کاری معین است.•سازمان عبارت است از همکاری مشترک افراد برای انجام مقاصد مشترکی که در پیش دارد.•سازمان واحدی طرحریزی شده دارای تشکل عمدی برای رسيدن به هدفهای مشخص است.عناصر و ويژگيهاي مشترك سازمانها:•سازمانها هدف دارند .يعني براي دستيابي به هدفها و مقاصد معيني به وجود آمده اند . •2- سازمانها از تركيب اجتماعي افرادي كه به...

 پاورپوینت در مورد سازمان و قوانین آموزش و پرورش ايران

فرمت فایل:(powerpoint) تعداد اسلایدها:170 اسلاید

 

برخی از اسلایدها:

•سازمان عبارت است از هماهنگی معقول تعدادی از افراد که برای تحقق هدف یا منظور مشترکی از طریق تقسیم وظایف و برقراری روابط منظم و منطقی بطور مستمر فعالیت می کنند.
•سازمان عبارت است از مجموعه ای مرکب از جزءهایی که هریک به سود بقیه عهده دار کاری معین است.
•سازمان عبارت است از همکاری مشترک افراد برای انجام مقاصد مشترکی که در پیش دارد.
•سازمان واحدی طرحریزی شده دارای تشکل عمدی برای رسيدن به هدفهای مشخص است.
عناصر و ويژگيهاي مشترك سازمانها:
•سازمانها هدف دارند .يعني براي دستيابي به هدفها و مقاصد معيني به وجود آمده اند .
•2- سازمانها از تركيب اجتماعي افرادي كه به طور گروهي كار ميكنند تشكيل مي شوند .
•3- فعاليت سازمانها استمرار زماني دارند .
•4- سازمانها . فعاليت خود را از طريق تفكيك وظايف . از روي برنامه . و با استفاده از دانش و فن و ابزار انجام مي دهند .
•5-سازمانها با واحدهاي يكپارچه و يگانه اي از فعاليت منظم و ساختمند هستند و كار و فعاليت خودرا به طور عقلايي و منطقي هماهنگ و هدايت مي كنند .
دوبعد تأثیرگذار در شیوة اداره سا زمانها:
•هدفها، خط مشی های کلی و برنامه های آموزشی و پرورشی

 

•ابزار و وسایل آمو زش و پرورش
اگر دولتي اين دو بعد را در اختيار داشته باشد؛ دستگاه تعليم و تربيت را بايد متمركـز دانست

در شيوة غيرمتمركز:

امور آموزش و پرورش هر منطقه با نظر و تأييد مــردم و به كمك صاحبنظران محلي تعليم و تربيت انجام مي گيرد.

•همه يا قسمت اعظمي از بودجة مورد نياز را مردم منطقه تأمين مي كنند.
•صاحبنظران تعليم و تربيت ، آزادي عمل مجريان آموزش و پرورش را در دو بعد برنامه ها و خط مشي ها و اجراي برنامه ها ضروري مي دانند.
سازمان مر كزي آموزش و پرورش نقش همفكري و ارشاد و ارائة رهنمودهاي لازم را دارد و در برنامه ها و كوششهاي كمي  و كيفي آ.پ منطقه دخالتي نمي كند جز در مواردي كه جنبـة نظارت عامه دارد.
اموري كه در مركز (تهران) انجام مي شود و ادارات آموزش و پرورش و مدارس مجري آن هستند:
تعيين اهداف آ.پ (غايي و كلي و دوره هاي تحصيلي)
تعيين سياستهاي كلي آ.پ
تعيين اهداف كمي
تهية طرحها و برنامه هاي آموزشي
تعيين بودجه و هزينه هاي آموزشي
تعيين خط مشي هاي لازم در زمينة تربيت، تأمين و استخدام و انتقال نيروي انساني
وضع مقررات اداري و آموزشي و امتحاني
سازماندهي و تعيين تشكيلات هر استان و منطقه


محصولات مرتبط:
 • پاورپوینت در مورد سازمان و قوانین آموزش و پرورش ايران
 • انواع بیمه و اصول وقوانین کلی وجامع انها
 • نمونه سوالات پیک اولی مخصوص کلاس اولی ها
 • تحقیق در مورد استکبار و انواع آن در قرآن
 • نمونه سوالات پیک اولی مخصوص کلاس اولی ها
 • تحقیق درباره پستهای انتقال وتوزیع برق و مهمترین سوالات همراه با جوابهای آزمون استخدامی اپراتوری پستهای انتقال
 • پاورپوینت درمورد شناخت ویروسهای کامپیوتری.پروژه پایانی مهندسی کامپیوتر تمام گرایشها
 • پروژ کار آفرینی در موردشرکت بسته بندی حبوبات و خشکبار
 • پاورپوینت در مورد تجهیزات ایمنی و انتخاب تجهیزات حفاظت فردی در کارگاهها و محیطهای صنعتی
 • پاورپوینت در مورد روش تربیتی تغافل
 • پاورپوینت در مورد رعایت انصاف ، افشای اطلاعات و روندهای آینده درحسابداری
 • پاورپوینت در مورد رفتارشناسی اعتدال فرهنگی
 • پاورپوینت در مورد حمایت در پرستاری-Advocacy
 • پاورپوینت در مورد رتبه بندي دانشگاههاي جهان اسلام